Rabu, 8 April 2009

KDP 14M OUM-PERSONALITI

Pengenalan:
•Personaliti dari aspek psikologi bermaksud corak tingkahlaku, pemikiran dan emosi seseorang individu itu dan cara bagaimana interaksi berlaku antara sesama individu lain.


4.1 MEMAHAMI PERSONALITI
(a) Definisi dan Elemen Personaliti
•Abdul Majid (1997):-
Personaliti adalah perkaitan antara pemikiran, emosi dan perasaan dgn perlakuan manusia.
Menggambarkan sifat keperibadian seseorang.
Dikaitkan dgn perwatakan.
Boleh dikaji melalui tingkah laku, percakapan dan cara menyelesaikan masalah.


•Murugian (1996):-
Personaliti ialah perwatakan yg lahir drp diri seseorang tanpa dipengaruhi oleh faktor persekitaran.
•Gordon Allport (1980):-
Personaliti ialah tingkahlaku individu yg dinamis iaitu sentiasa berubah-ubah mengikut keadaan dan persekitaran serta boleh menyesuaikan dirinya mengikut keadaan.


•Boon dan Ragbir (1998):-
Personaliti ialah jangkaan tingkah laku secara keseluruhan yg boleh diperhatikan dan dinilai secara objektif oleh orang lain.
Menggambarkan keseluruhan diri seseorang yg dinamik dan unik pada sesuatu ketika.


•Personaliti berasal dari perkataan Latin “Pesona” bermaksud topeng, iaitu merujuk kpd penampilan luaran seseorang individu.
•Ahli-ahli psikologi berpendapat personaliti merangkumi pemikiran, persepsi, nilai, sikap, watak, keupayaan, kepercayaan, kecerdasan, motivasi, kebiasaan dsb.

•Pervin (1996), dlm Mitschel (1999:4):-
“Personality is the complex organization of cognition, affects, and behaviors that gives direction and pattern (coherence) to the person’s life. Like the body, personality consists of both structures and processes and reflects both nature (gene) and nurture (experience). In addition, personality includes the effects of the past, including memories of the past, as well as constructions of the present and future.”

(b) Jenis personaliti
Introvert ialah orang yg sentiasa menyimpan perasaan dan emosinya dalam situasi nyata.
Kurang menyenangi bersama orang lain, lebih suka menyendiri, tidak suka dgn orang baru, tidak suka berbicara di depan umum, kurang percaya diri, pemalu dan pendiam.Ekstrovert ialah orang yg lebih suka dgn dunia luar drp dunia dalam. Suka bergaul, cepat mengeluarkan pendapat, mudah mesra, kreatif dan lebih bersikap terbuka.
Ambivert ialah orang yg menonjolkan ciri-ciri introvert dlm sesuatu situasi, dan ciri-ciri ekstrovert dlm situasi yg lain.

Jenis Personali
Carl Jung membahagikan kpd tiga jenis iaitu ekstrovert, introvert dan ambiverttiINTROVERT

Pendiam
Mempunyai sikap yg serius
Tidak mempunyai cita-cita tinggi
Suka kpd sistem kehidupan yg teratur
Banyak masa ditumpukan dlm mendengar pertuturan orang lain
Pemalu
Jarang mengambil inisiatif

EKSTROVERT

Mempunyai semangat yg aktif
Suka melibatkan diri dlm pelbagai aktiviti sosial
Suka perubahan
Cepat membongkar perasaannya tetapi cepat pula mengubahnya
Mengambil inisiatif sendiri
Suka bergaul dgn orang


AMBIVERT

Aktif tetapi sensitif
Bertutur lancar tetapi berfikir sebelum memberi pendapat
Suka berkawan tetapi memilih bekerja keseorangan


(c) Perubahan Personaliti

Faktor yg mempengaruhi perubahan personaliti:-
i. Genetik
•Bentuk tubuh badan boleh mempengaruhi personaliti.
•Kecerdasan fizikal dan mental boleh membantu menyelesaikan masalah yang berbeza.
•Emosi mempengaruhi personaliti kerana ia bertindakbalas terhadap rangsangan.
ii. Persekitaran
•Rakan sebaya, sekolah, guru, keluarga, masyarakat dan pengalaman awal kanak-kanak.

4.2 PERSONALITI DARI PELBAGAI PERSPEKTIF


(a) Perspektif Psikodinamik
•Freud menyatakan personaliti manusia terdiri drp 3 komponen iaitu id, ego dan superego.
(b) Perspektif Tret dan Sosial Behavioristik
•Teori Tret menyatakan seseorang individu mempunyai karekter yg boleh menentukan tingkah laku masing-masing.
•Teori Behavioris menerangkan personaliti dari aspek tindakbalas terhadap rangsangan luaran.


(c) Perspektif Kognitif dan Humanistik
• Teori Intelek
Dari aspek kognitif tingkahlaku manusia dipandu oleh kognisi masing-masing mengenai dunia di persekitaran mereka.
• Teori Humanistik
Manusia memainkan peranan yang aktif dlm menentukan tingkahlaku mereka. Ia berdasarkan pengalaman.

4.3 MEMAHAMI PERSONALITI PELAJAR

(a) Memahami Pelajar Bermasalah
Pelajar akan mengalami masalah apabila perasaan mereka terganggu dan tidak mendapat kasih sayang yang secukupnya.
(b) Pendekatan Menangani Pelajar Bermasalah
Guru perlu menggunakan komunikasi berkesan dan tidak menjatuhkan maruah mereka dlm menangani masalah.


(c) Strategi Mewujudkan Perkembangan Konsep Kendiri Yg Positif Dlm Bilik Darjah.
Murid dapat menyatakan secara jujur tentang matlamat hidup, cita-cita, keperluan, perasaan, kebolehan, perancangan dan kemahiran diri.
Konsep kendiri yg positif dapat melahirkan pelajar yg berkualiti.

KDP 14M OUM-PERBEZAAN INDIVIDU

PERBEZAAN INDIVIDU


DEFINISI
Ketidaksamaan dlm aspek perkembangan secara fizikal, mental, emosi dan sosial di kalangan individu.

•Temperamen
•Tret personaliti, emosionaliti dan pola tingkah laku yg sebahagiannya diwarisi dpr ibu bapa.
•Tahap Tenaga
•Keadaan fizikal seseorang dari segi bertenaga dan bertamina semasa terlibat dlm sesuatu aktiviti.
•Pola Persahabatan
•Merujuk kpd aktiviti persahabatan dlm kumpulan rakannya.
•Ada hubungan perapatan – ikatan kasih sayang dgn ibu bapa dan amat istimewa dlm hidupnya. (vertikal).
•Ada hubungan dgn kawan-kawan dikenali sbg hubungan mendatar. (horizontal)

Selain itu, dapat diperhatikan ciri-ciri tertentu seperti:
1.Temperamen
2.Tahap tenaga
3.Pola persahabatan
4.Hubungan ibu bapa dgn anak-anak.

ASPEK-ASPEK PERBEZAAN INDIVIDU

Papalia (2001), manusia berbaza dari segi jantina, berat, bentuk badan, kesihatan tahap tenagapersonaliti dan emosi.
Faktor persekitaran pula, seperti gaya hidup keluarga, sosio-ekonomi keluarga, sekitar sekolah dan dirumah, komuniti masyarakat.
Slavin (1997), mengaitkan perbezaan individu dgn konteks pengajaran dan pembelajaran.
Beliau mengatakan kepelbagaian pelajar terdapat dlm tahap prestasi, kadar belajar, gaya kognitif, etnik, budaya, kelas sosial, bahasa, jantina, bakat dan minat.Aspek-aspek Perbezaan Individu
•Fizikal
•Emosi
•Personaliti/sahsiah
•Bangsa/bahasa
•Kesihatan/penyakit
•Lokasi tempat tinggal
•Kecerdasan
•Aspirasi/motivasi
•Status sosio-ekonomi
•Sistem nilai/norma
•Gaya kognitif atau gaya belajar
•Sosial
•Budaya dan world view

a)Jantina
Masyarakat Asia menganggap kanak-kanak lelaki mesti berani, dianggap ketua keluarga, harapan yg tinggi.
Di sekolah murid lelaki lebih nakal dan kurang berdisiplin, manakala murid perempuan lebih rajin dan berdisiplin serta berjaya dlm pelajaran. Aktiviti pengajaran harus disesuaikan dgn perkembangan jantina.
Tahap perkembangan fizikal, kognitif, emosi dan sosial kanak-kanak lelaki lambat 2 tahun drp perempuan sblm akil baligh. Selepas akil baligh perkembangan mereka hampir sama.
Maccoby dan Jacklin (1974) kecergasan lisan murid perempuan lebih baik drp lelaki, manakala murid lelaki lebih dari kecerdasan ruang.b) Fizikal
Sheldon (1942) mengkategori temperamen kpd 3 kategori.
i)Endomorf (bertubuh bulat)
Suka bergaul, relaks dan mementingkan diri sendiri tetapi mudah diserang tekanan perasaan.
ii) Mesomorf (tubuh badan otot yg kuat)
Bersifat asertif, agresif, bertenaga, kuat bersukan tetapi ada tanda boleh terlibat akt delinkuen.
iii) Ektomorf (kurus dan tinggi)
Bersifat bimbang, suka bersendirian, pendiam dan mudah diserang penyakit skizofrenia.


c) Kognisi
Individu adalah berbeza dr segi kebolehan kognisi (menaakul, berfikir logis, berbahasa, mengira dan berimaginasi).
Alfred Binet & Theodore Simon menghasilkan ujian kecerdasan bernama Stanford-Binet Intelligece Test.
Lewis Terman (1916) mengubahsuai alat ujian Binet dan memperkenalkan ujian IQ (Intelligence Quotient) .
Ahli-ahli psikologi tidak bersetuju pendapat menyatakan bahawa kecerdasan adalah sama dgn kreativiti.

d) Personaliti
Personaliti melambangkan ciri-ciri keperibadian seseorang (gaya bercakap, tingkahlaku, gaya berfikir, gaya bertindak dan gaya bekerja).
Carl Jung membahagikan personaliti kepada ekstrovert, introvert dan ambivert.
e) Gaya Kognisi dan Gaya Belajar
Gaya kognisi adalah cara individu mempersepsi maklumat.
Gaya belajar adalah persekitaran pembelajaran yg digemari oleh pelajar.
Witkin (1940) membahagikan gaya kognisi kpd 2 jenis, iaitu gaya kognisi belajar bebas medan dan gaya belajar bersandar medan.

Kagan (1965) membahagikan gaya kognisi kpd 2 jenis iaitu gaya kognitif reflektif dan gaya kognitif impulsif.
Parry (1984) dan Shipman (1985) membahagikan gaya belajar kpd 24 dimensi tentang kajian literatur gaya belajar iaitu inventori Myer-Briggs Type Indicator (MBTI).
•Ekstrovert lawan introvert,
•Deria lawan gerak hati
•Pemikiran lawan perasaan
•Mengadili lawan mengamati.
Grasha & Reichmann membahagikan 6 dimensi gaya belajar, iaitu:
•Bergantung
•Bebas
•Mengelak
•Bekerjasama bersaing melibat diri.
Kolb (1984) dlm teori pembelajaran pengalaman membahagikan kpd 4 peringkat pengalaman:
•Pengalaman konkrit
•Pemerhatian reflektif
•Perkonsepan abstrak
•Percubaan aktif

f) Kesihatan

Sebahagian besar murid dlm kelas terdiri dpd murid yg sihat, riang, cerdas dan normal.
Murid yg tidak sihat adalah murid yg lemah dlm aktiviti p & p dan aktiviti luar bilik darjah. Ada juga murid yg kurang siaht dan berpenyakit.
Kanak-kanak cacat

g) Biasanya kanak-kanak suka bermain dan bersosial. Dalam bilik darjah guru boleh menggunakan soalan sosiometri untuk mengetahui pola persahabatan mereka dengan menggunakan simbol-simbol berikut:
•Bintang – murid popular menerima undian 10 dpd murid yg menyukkainya.
•Dyad – bentuk persahabatan 2 orang murid saling bersahabat/saling mengundi.
•klik – bentuk persahabatan 2 atau lebih murid memilih antara satu sama lain.
•Rantai – persahabatan yg memilih kawan secara tersusun A,B,C danseterusnya.
•Pencilan – Murid tidak mengundi sesiapa dan orang lain tidak memilihnya.
•Singkiran – Murid mengundi orang lain dan orang lain tidak memilihnya. pendengaran, penglihatan, bisu, sengau, gagap dan dyslekxia boleh diperbetulkan dgn penggunaan alat teknologi dan rawatan
h) Bahasa/Bangsa
Dlm sesebuah negara berlaku percampuran pelbagai etnik dan bangsa akibat drp migrasi. Ramai ahli psikologi Amerika berpendapat tiba masanya diperkenalkan kurikulum berbilang budaya dan bahasa dlm subjek silang budaya.

5.3 FAKTOR-FAKTOR PERBEZAAN INDIVIDU
Ada 2 faktor besar mempengaruhi perbezaan individu:
a)Faktor baka
b)Faktor persekitaran.
a)Faktor Baka
Setiap manusia mewaris sifat ibu atau bapa melalui gen ibu dan bapanya.
Baka terjadi hasil drp percantuman sel sperma 23 kromosom(lelaki) dan sel ovum 23 kromosom.
b) Faktor Persekitaran
Persekitaran termasuklah perapatan antara anak dan ibu bapa,pengaruh adik beradik/rakan, ahli keluarga lain, guru, bahan media cetak/elektronik, komputer, sekitar lokasi, masyarakat dan rumah ibadat.
Baumrind membahagikan 4 bentuk asuhan keluarga.
a)Autoritarian (peraturan & hukuman)
•Mengenakan peraturan dan hukuman kpd anak-anak mereka,
•Mahukan anak-anak patuh dan hormati merreka
•Peraturan lisan antara ibu bapa dgn anak adalah terhad dan tidak digalakkan.
•Anak yg dibesarkan sebegini biasanya tidak dapat bersosial dgn baik, bimbang tentang pertandingan, kurang inisiatif dan kurang mahir dlm komunikasi.
Apabila seorang lelaki (x-o) (bermata coklat dan berkromosom coklat-biru) berkahwin pula dgn wanita bermata biru (berkromosom coklat-biru) 3 dpd anak mereka akan bermata coklat dan 1 bermata biru).
b) Authoritatif (kebebasan terbatas)
•Menggalakkan anak-anak berdikari dan sedikit kawalan
•Anak-anak bebas berkomunikasi secara lisan dgn ibu bapa yg menyokong perkembangan mereka.
•Anak yg dibesarkan begini menunjukkan tingkahlaku bersosial yg baik, berdikari, bersosial dgn baik, bersabar dan harga diri yg tinggi.c)Abaikan (tiada penglibatan)
•Bertindak permisif – tidak terlibat dlm kehidupan anak mereka.
•Sibuk dlm hal lain – tidak sedar tingkah laku anaknya.
•Anak-anak begini tidak dpt bersosial dgn baik, tidak dpt mengawal diri dan tidak bermotivasi.
d) Indulgent (Penglibatan tanpa disiplin)
•Ibu bapa terlibat dlm menjaga anak tetapi kurang mendisiplinkan anak.
•Mereka percaya, anak mereka akan kreatif dan berkeyakinan tinggi.
•Anak-anak sebegini akan gagal mengawal diri dlm masyarakat.

Teori Berkaitan Perbezaan Individu

•Mula dikaji oleh Sir Francis Galton, beliau mengukur kebolehan deria motor (pendengaran, melihat).
•Beliau mendapati kebolehan deria setiap individu berbeza.
•1 Teori Ekologi Bronfenbrenner
Beliau mengkaji dari segi konteks sosial seseorang kanak-kanak yg mempengaruhi kehidupan dan perkembangan.


•a) Sistem Mikro
Hubungan sosial kanak-kanak dgn alam sekitarnya (keluarganya, guru, rakan dan jiran).
Kanak-kanak akan berinteraksi secara timbal balik(bertolak ansur) dgn org lain.

•b) Sistem Meso
Ada kaitan dgn sistem mikro. Dlm hubungan pengalaman dgn alam sekitar boleh mempengaruhi pengalaman sistem mikro yg lain.
Contoh: Kanak-kanak dipinggir oleh keluarga boleh mempengaruhi hubungannya dgn guru.
c) Sistem Ekso
Pengalaman kanak-kanak dan guru (pasif) dlm sesuatu tempat akan dipengaruhi oleh pengalaman dari tempat lain. JPN ….PPD ….SEKOLAH.
d) Sistem Makro
Melibatkan budaya yg lebih luas (nilai, adab resam) boleh mempengaruhi setiap individu.

e) Sistem Krono
Merujuk kpd keadaan sosio-sejarah perkembangan seseorang kanak-kanak.
Contoh: Kanak-kanak sekarang dibesarkan dlm teknologi elektronik.

2. Teori Perkembangan Pergerakan (motor) Arnold Gesel

•Arnold Gesel mempercayai baka/genetik sebagai pembentukan perkembangan kanak-kanak yg berbeza-beza.
•Kanak-kanak mencapai tahap kematangan fizikal tidak sama dan boleh mempengaruhi proses pembelajaran.
•Perkembangan kanak-kanak mengikut pola dan urutan tertentu dan kita boleh meramalkan perkembangan tingkah laku kanak-kanak.

•Peringkat perkembangan motor kanak-kanak:
•a) Peringkat pertama (lahir – 1 tahun).
•b) Peringkat kedua ( 1 tahun – 2 tahun).
•c) Peringkat ketiga (2 tahun – 3 tahun).
•d) Peringkat keempat (3 tahun – 4 tahun).
•e) Peringkat kelima (4 tahun – 5 tahun).
•3. Teori Tugas Perkembangan Havighurst
•Atan Long (1980) berpendapat `tugas perkembangan` adalah jangkaan dan harapan ibu bapa serta masyarakat tentang pencapaian sesuatu tingkah laku pada peringkat umur tertentu.
•Newman dan Newman (1999) menyatakan satu set kemahiran/kebolehan yg perlu dikuasai oleh individu untuk meramal penguasaan terhadap persekitaran.


4. Teori Perkembangan Psikososial Erikson
•Seseorang kanak-kanak akan melalui 8 tahap perkembangan sepanjang hayatnya dan mereka mesti berjaya melepasi tahap dan krisis tersebut.
•Kanak-kanak yg gagal melepasi tahap tersebut akan gagal sehingga akhir hayat.


Pertama
0 – 18 bln
Percaya lwn tidak percaya
Kedua
18bln-3 thn
Autonomi lwn malu/sangsi
Ketiga
3thn-6 thn
Inisiatif lwn bersalah
Keempat
6thn-12 thn
Industri lwn rendah diri
Kelima
12 th -20th
Identiti lwn keliru
Keenam
20 th-40 th
Mesra lwn asing diri
Ketujuh
40 th-60 th
Generativiti lwn kendiri
Kelapan
60 th atas
•a) Kesediaan belajar

Implikasi

Kesediaan belajar murid adalah berbeza-beza kerana perbezaan kecerdasan. Murid lemah sekiranya tidak dibimbing akan ketinggalan pada tajuk-tajuk seterusnya.
•b) Objektif P &P
Guru perlu merangka objektif p & p sesuai dgn kebolehan yg pelbagai murid di dlm kelas.
•c) Tingkah laku Mengganggu Pembelajaran
Pelajar bermasalah (disruptif dan destruptif) dlm p & p sering mengganggu perhatian murid lain semasa pembelajaran. Ada juga murid tingkah laku bermasalah positif.•d) Perbezaan Gaya Kognitif dan Gaya Belajar
•Setiap murid mempunyai gaya belajar yg berbeza spt audio, visual, proses maklumat secara global dan analitikal.
•e) Perbezaan Personaliti
•Perbezaan personaliti murid spt pintar tetapi pendiam, bersendirian pendiam, pintar ramai kawan, peramah dan ramai kawan dan berfikiran terbuka dan riang.


5.6 PERANAN GURU DALAM MENGHADAPI PERBEZAAN INDIVIDU


•a) Kaedah Kumpulan
Aktiviti ini dijalankan kerana murid berbeza dari segi keupayaan dan memudahkan guru menyediakan latihan serta bahan sumber pembelajaran.
b) Program Pengayaan dan Pemulihan
Aktiviti ini dijalankan selepas P &P.
c) Pengajaran Terancang/Modul/Bahan Multimedia
Perisian e-learning dlm komputer bersesuai dgn kebolehan murid.
d)Pengajaran Koperatif
Dlm sesuatu kumpulan terdiri drp murid heterogenius supaya mereka bantu membantu.•e) Peneguhan Positif dan Negatif
Semasa p & p guru harus memberi peneguhan untuk membentu tingkahlaku murid.
f) Pengagihan Tugas Mengikut Minat dan Keupayaan
Tugasan ini diberi sesuai dgn tahap keupayaan murid.
g) Pengajaran dan Pembelajaran Individu
Bimbingan individu kpd pelajar yg lemah.
h) Mempelbagai Bentuk Penilaian
Guru boleh menilai murid semasa aktiviti p&p.
i)Mempelbagai Strategi P & P
Strategi p & p haruslah menarik.
j) Mempelbagai Bahan Bantu Balajar
Bahan bantu mengajar yg menarik boleh meransang minda pelajar untuk berfikir.


PENDIDIKAN KHAS

6.1 Definisi
Satu program pendidikan yg dirancang khas untuk murid berkeperluan khas dari segi intelek, fizikal, sosial atau emosi bagi mereka yg tidak mencapai pertumbuhan dan penyuburan biasa hinggakan mereka tidak mendapat faedah sepenuhnya drp rancangan sekolah biasa.
6.2 Kanak-kanak Berkeperluan Khas
Kanak-kanak berkeperluan khas boleh ditakrifkan sbg kanak-kanak yg dianggap berhadapan dgn batasan keupayaan dgn sendirinya bagi memperoleh keperluan biasa untuk hidup kerana bermasyarakat kerana had fizikal atau mentalnya.


6.3 CIRI-CIRI PENDIDIKAN KHAS


a)Guru Terlatih
Guru-guru ini merupakan guru terlatih khas dan mempunyai hubungan mesra dengan pelajar, kesabaran, kerajinan dan bekerjasama dgn guru besar.
b) Kombinasi kepakaran
Ada kerjasama dengan pakar-pakar lain iaitu pakar psikologi, prediatik, mata, telinga, hidung tekak, terapi dll.
c) Kurikulum Khas
Kurikulum pelajar ini merupakan kurikulum khas yg diubahsuai drp kurikulum sekolah biasa.
d) Objektif Pengajaran Khas
Menekankan objektif jangka pendek iaitu pengkhususan, menjelaskan pencapaian utama, perubahan tingkah laku pencapaian kriteria dan berorientasikan murid.

e) Penglibatan Aktif Pelajar
Mereka perlu terlibat secara aktif untuk membantu mereka menguasai sesuatu tugasan atau konsep tertentu.
6.5 KATEGORI PELAJAR BERKEPERLUAN KHAS
a)Bermasalah Pendengaran
Kanak-kanak bermasalah pendengaran, perkembangan pertuturan dan bahasanya terganggu atau lambat. Masalah pendengaran boleh dibahagikan kpd pekak dan separa pekak.
Ciri-ciri kanak-kanak cacat pendengaran:
-Kurang memberi perhatian
-Susah mengikut pertuturan
-Selalu berkhayal
- memerlukan bantuan drp kawan,

•- kurang melibatkan diri dlm aktiviti perbincangan,
•- cara percakapan janggal
•- mempunyai masalah kesihatan.
•b) Bermasalah Penglihatan
Ada 2 kategori iaitu buta dan separuh buta. Pelajar-pelajar ini belajar melalui deria sentuhan, pendengaran, hidu dan rasa serta menggunakan tulisan Braille. Pelajar separuh buta memerlukan cermin mata dan rawatan doktor pakar.
Kategori-kategori rabun:
i)Astigmatisme (rabun) ii) strabismus (juling)
iii) Amblipia (mata malas) iv) diplopia (nampak dua)
v)Glaukoma (tekanan biji mata merosakkan urat saraf mata)
vi)Albinisme (sensitif pada cahaya) vii) myopia (rabun jauh)
viii) Hyperopia (rabun dekat)


c) Bermasalah Pembelajaran
Jenis-jenis murid bermasalah pembelajaran
i)Lembam ii) sindrom down
iii)Hipoaktif iv) hiperaktif
v)Gangguan emosi dan masalah tingkah laku.
vi)Cerebral palsy vii) pelbagai kecacatan
viii)Terencat akal ringan ix) autistik
x) Masalah pertuturan xi) epilepsi
d) Murid Pintar/berbakat.
Pelajar yg maju atau berbakat dlm pelajarandan menerima pelajaran lebih cepat.(luar biasa).
Golongan ini mempunyai IQ lebih tinggi drp pelajar biasa.
Ciri-cirinya ialah ingatan yg kuat, berfikir secara logik,fleksibel dan stamina yg kuat.
Selain itu mereka menghadapi masalah psiko-sosial, pergaulan, kelakuan emosi, perkembangan bahasa yg lambat, kosa kata yg keras, bertanya bertalu-talu, bergaul dgn orang dewasa dan mencari helah.

PISMP-PKK-KONSEP ASAS PERKEMBANGAN

PERKEMBANGAN KANAK-KANAK


ØKONSEP ASAS PERKEMBANGAN KANAK-KANAK.
Ø PRINSIP-PRINSIP ASAS PERKEMBANGAN KANAK-KANAK
Ø FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PERKEMBANGAN KANAK-KANAK :
1) BAKA & PERSEKITARAN ( NATURE & NURTURE )
2) PERBEZAAN INDIVIDU

KONSEP ASASPERKEMBANGAN KANAK-KANAK

ØPerubahan dalam corak biologi, kognitif dan sosioemosi individu yang bermula daripada peringkat percambahan sehingga ke akhir hayat (Santrok 2008).
ØPerubahan-perubahan sistematik yang berterusan dalam seseorang daripada tarikh lahir hinggalah kematiannya.
( Dr. Ragbir Kaur A/P Joginder Singh – Ilmu Pendidikan KPLI).


ØTerdapat 3 tahap perkembangan yang utama :


FIZIKAL
ØMerujuk kepada pertumbuhan badan dan organ-organnya, kefungsian sistem-sistem fizikal, kemunculan tanda-tanda penuaan dan kordinasi kemahiran motor kasar dan halus.
KOGNITIF
ØMerujuk kepada perubahan-perubahan yang berlaku dalam otak manusia. Sebagai contoh dalam persepsi, pengamatan, penanggapan, penguasaan bahasa dan lain-lain.
PSIKOSOSIAL
ØMerujuk kepada perubahan dan perkembangan dalam perhubungan peribadi dan intrapersonal seperti motif, emosi dan perasaan.

PRINSIP PERKEMBANGAN

Proses perkembangan berlaku mengikut aturan

•bayi boleh duduk dengan bantuan ,merangkak , kebolehan berdiri dan berjalan.

Perubahan beransur daripada keadaan umum kepada spesifik

•bayi boleh boleh menggenggam objek sebelum belajar menggunakan tangan.
•pertumbuhan berlaku dengan otot kasar terlebih dahulu sebelum beransur ke otot halus.


Pertumbuhan dan perkembangan adalah satu proses yang berterusan


•kanak-kanak akan menambah kemahiran yang sedia ada untuk pencapaian kemahiran yang baru kelak

Corak dan aturan perkembangan adalah hampir sama tetapi kadar perkembangan adalah berbeza

*sesetengan kanak-kanak boleh berjalan pada umur 10 bulan manakala ada hanya boleh berjalan pada usia 18bulan

Perkembangan bergantung kepada hasil interaksi di antara kematangan dan pembelajaran.


•kematangan adalah kemunculan potensi sedia ada yang dipengaruhi oleh faktor genetik.
•pembelajaran adalah hasil daripada latihan, peniruan atau identifikasi dan memerlukan usaha.
•proses pembelajaran membantu memperkembangkan potensi yang sedia ada.

FAKTOR BAKA DAN PERSEKITARAN


BAKA – merujuk kepada ciri-ciri biologi,atau gen-gen yang diperturunkan melaui ibu bapa kepada anaknya.
PERSEKITARAN – merujuk kepada semua pengalaman luar individu tersebut.

TEORI EKOLOGI BRONFENBRENNER (1979,1989)


žMirkrosistem : persekitaran terdekat dimana kanak-kanak mempunyai interaksi secara langsung dan menghabiskan paling banyak masa
žMesosistem : perhubungan antara mikrosistem.misalnya keadaan di rumah boleh mempengaruhi tingkah laku individu di sekolah.
žEkosistem : pengalaman dengan persekitaran yang tidak melibatkan murid secara langsung tetapi keputusan yang diambil dalam persekitaran tersebut memberi kesan kepada kanak-kanak atau dewasa yang terlibat dengan kanak-kanak tersebut.
žMakrosistem : perkembangan individu dipengaruhi oleh norma-norma,nilai dan amalan masyarakat.
žKronosistem : perubahan keadaan dalam suatu tempoh masa.

Perbezaan Individu

Variasi atau ketidaksamaan individu dari norma kumpulannya,sama ada dari sifat-sifat kognitif,emosi,fizikal,moral,tingkah laku,sosial,bakat dan aspek-aspek yang lain mungkin terdapat sesama individu dalam sesuatu kumpulan.
-Dictionary of Psychology


Aspek-aspek Perbezaan Individu


1. fizikal


Perbezaan dari segi paras rupa, berat, ketinggian,jantina dan rambut.


2. kognitif

Kebolehan individu menyelesaikan masalah, berbahasa, berbahasa, berfikir secara logik, menaakul dan mengira

5. Kecerdasan


Didefinisikan sebagai kebolehan mendapat pengetahuan untuk menyelesaikan masalah dan menyesuaikan diri dengan kehidupan di dunia ini.


Linguistik
Sensitif kepada bunyi, maksud perkataan dan fungsi yang berbeza di dalam bahasa.


Muzik
Kebolehan menghasilkan dan menghargai irama dan muzik


Spatial
Keupayaan menggunakan imaginasi dalam bentuk gambar dan rajah.


Logikal-matematik
Kebolehan mencerap dan menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi matematik


Kinestetik
Kemahiran memanipulasi objek dan menggunakan otot-otot badan dengan baik.


Interpersonal
Kebolehan memahami diri dan menentukan arah hidup sendiri


Intrapersonal
Kebolehan memahami diri dan menentukan arah hidup sendiri


Naturalis
Kebolehan memerhati dan memahami corak dalam alam semulajadi.


Kecerdasan emosi

žKebolehan individu memahami dan mentafsir perasaanya sendiri dan menggunakan maklumat ini sebagai panduan semasa berfikir dan bertindak.
žIa juga dijelaskan sebagai kebolehan individu mengurus emosi dan meluahkan perasaan dengan tepat.
žKonsep ini telah diperkembangkan oleh Peter Salovey dan John Mayer dan dipopularkan oleh Daniel Goleman

6. potensi


Bakat atau kecenderungan yang ada pada individu tersebut.


7. Latar belakang


Cara asuhan samada dengan penuh kasih sayang, tegas dan berdisplin ataupun diberi kebebasan akan mempengaruhi perkembangan kanak-kanak. Taraf sosio-ekonomi atau tempat tinggal

PISMP-PERKEMBANGAN KANAK-KANAK
I.Pegertian fitrah
II.Kejadian manusia mengikut perspektif Agama
III.Kejadian manusia mengikut perspektif Biologi.Fitrah
i.Anugerah oleh tuhan kepada manusia dalam bentuk fizikal atau mental.
ii.Suatu ketetapan yang telah ditetapkan sebelum lahir

Menurut ROGERS (1951)
i.Manusia sentiasa berusaha ke arah menyempurnakan diri.ii.Manusia dilahirkan cenderung ke arah kebaikan.
iii.Manusia berkeupayaan untuk berubah menjadi positif dan baik.
Fitrah kejadian manusia mengikut perspektif AgamaRagib Al Isfahami
Kekuatan manusia untuk mengetahui agama yang benar dan tuhan yang menciptakannya.
DISOKONG
Al-Ghazali
Setiap insan wajib mengenali Allah yang merupkan fitrah manusia.Al-Ghazali(1971)
Ø Kehidupan Beragama
ØManusia Sebagai Khalifah Allah
Kehidupan Beragama
§Manusia akan bersyukur dengan keunikkan kejadian manusia sekiranya mengenali penciptaNya.
§Dapat membantu manusia mengawal emosi.
§ Kesimpulanya kehidupan beragama sangat penting.Manusia Sebagai Khalifah Allah
@ Bertanggungjawab setiap perbuatan yg dilakukan.

@ Menggunakan akal kearah yang diredahi

@ Jadikan Islam panduan setiap perbuatan

@ Kesempurnaan di dunia menjamin kesempurnaan di akhiratPerbezaan individu dari aspek :
i.Mental
ii.Fizikal
iii.Emosi
Asas-asas amalan menurut Islam
i.Beriman kepada Allah
ii.Beribadat kepada Allah
iii.Berakhlak
iv.Perlu kepada masyarakat berasaskan ajaran.
Fitrah kejadian manusia mengikut perspektif BiologivManusia yang dilahir mempunyai keunikkan tersendiri.
vDari sudut biologi memperlihatkan asas-asas genetik:
a.Baka
b.Persekitaran
Baka
Perbezaan individu dari aspek :
i.Mental
ii.Fizikal
iii.EmosiPersekitarannLatar belakang keluarga
Tanggungjawab Ibu bapa mendidik
anak- anak dengan cara yang baik.
nPengaruh rakan sebaya
Pergaulan rakan sebaya banyak membentuk peribadi

qKebudayaan dan kepercayaan masyarakat
Peribadi manusia dipengaruhi oleh cara hidup masyarakatnya


qSumber teknologi
Merujuk kepada maklumat yang
diperolehi


qSumber teknologi
Merujuk kepada maklumat yang
diperolehi

Selasa, 7 April 2009

KDP 14M OUM-PSIKOLOGI-PERKEMBANGAN MANUSIA

BAB 2
PERKEMBANGAN MANUSIA

2.1 PENGERTIAN PERKEMBANGAN MANUSIA

Perkembangan pada manusia ialah perubahan yang bersifat kualitatif. Sifat perubahan ini tidak dapat diukur, tetapi jelas berlaku jika dibandingkan dengan peringkat yang lebih awal.(Atan Long,1980)
Slavin (1997) pula berpendapat perkembangan adalah berkaitan dengan mengapa dan bagaimana individu berkembang dan membesar, menyesuaikan diri kepada persekitaran dan berubah melalui peredaran masa. Beliau berpendapat, individu akan mengalami perkembangan sepanjang hayat, iaitu perkembangan dari segi fizikal, personaliti, sosioemosional dan kognitif serta bahasa.
Menurut Crow dan Crow (1980), perkembangan merupakan perubahan secara ‘kualitatif’ serta cenderung ke arah yang lebih baik dari segi pemikiran, rohani, moral dan sosial.
Paul Eggan dan Don Kauchak berpendapat perkembangan adalah perubahan yang berurutan
dan kekal dalam diri seseorang hasil daripada pembelajaran, pengalaman dan kematangan.

KESIMPULAN:
Perkembangan ialah aspek perubahan yang dialami individu yang bersifat kualitatif, tidak dapat diukur tetapi jelas kelihatan berubah melalui peredaran masa. Perkembangan berlaku daripada peringkat permulaan percambahan sel sehingga akhir hayat organisma

2.2 PERBEZAAN ANTARA PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN


Aspek
Proses pertumbuhan
(Perubahan kuantitatif)
Proses perkembangan
(Perubahan kualitatif)
Jasmani
Tinggi, saiz, berat dan bilangan gigi bertambah
Bertambah kemahiran menggunakan anggota
spt mengangkat, berjalan, berlari dan melompat
Mental
Berkembangnya keupayaan memikirkan tentang banyak perkara
Berkembangnya kemahiran menggunakan perkataan bahasa, angka, pemikiran, penaakulan, pembentukan konsep dan ingatan.
Sosial
Mula berinteraksi dgn ahli-ahli bukan keluarga spt jiran, rakan sebaya dan guru.
Menyedari perbezaan antara lelaki dan perempuan serta peranannya, kepentingan disiplin kumpulan serta penyesuaian dgn rakan sebaya.
Emosi
Tumbuhnya perasaan suka, duka, marah, sayang dan sebagainya.
Berupaya menguasai perasaan dan mengawal perasaan ketika marah atau cemburu.

2.3 FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN MANUSIA

2.3.1 Faktor Endogen(dalam individu)
v Dibawa oleh individu sejak dlm
kandungan hingga kelahiran.
v Faktor keturunan atau pembawaan
v Cth: Baka Faktor Rh darah
Pemakanan Kesan X-Ray
Kesihatan Ibu Emosi Ibu
Dadah dan Alkohol Umur Ibu
Merokok Teratogenik dan
Penyakit Ibu

2.3.2 Faktor Eksogen
v Faktur yg datang dari luar diri individu.
v Cth: Pemakanan
Keluarga
Rakan Sebaya
Sekolah
Tempat Tinggal
Media Elektronik dan Sebaran Am
Pusat Ibadat Persekitaran Dunia

2.4 CIRI-CIRI PERKEMBANGAN

Ciri Perkembangan
Contoh
1
Proses yg berterusan sepanjang hayat
Orang tua berumur 80 thn mengalami proses perubahan dari segi mempelajari cara berinteraksi dgn cucunya
2
Proses perubahan yg berlaku akibat tindakan saling kait antara perkembangan jasmani dan pembelajaran
Apabila kaki kanak-kanak telah kuat dan mampu memikul berat badan sendiri, barulah dia bersedia utk belajar berjalan
3
Perubahan yg dialami adalah dari segi fungsi jasmani, emosi, mental dan sosial.
Kanak-kanak yg belajar merangkak, meluahlan perasaan gembira, mempelajari bertutur dan bergaul dgn kanak-kanak lain.
4
Dipengaruhi oleh baka dan persekitaran. Baka menentukan had per-kembangan, manakala persekitaran akan me- nolong perkembangan mencapai tahap yg maksimum.
Kanak-kanak yg dilahirkan dgn bakat melukis tetapi tanpa persekitaran yg memupuk bakat ini mungkin tidak boleh mencapai potensinya sebagai pelukis.

5
Proses perubahan ke arah sifat yg sejagat dan mengikut aturan semula jadi serta menuju ke arah tertentu dan dijangkakan.
Kanak-kanak di dunia boleh merangkak pada peringkat umur satu tahun, berjalan pada umur dua tahun dan bertutur pada umur tiga tahun.
6
Ada tugas terdapat dlm semua kebudayaan dan timbul pada masa lebih kurang sama walaupun dlm kebudayaan yg berlainan.
Kanak-kanak dari kebudayaan yg berlainan dapat belajar berjalan sebelum mencapai umur dua tahun.
7
Ada tugas yg wujud pada umur yg berlainan mengikut kebudayaan atau kelas sosial.
Dalam kebudayaan Malaysia, tugas perkahwinan berlaku lebih awal dikalangan kelas sosial bawahan berbanding dgn kelas pertengahan.
8
Ada tugas yg berkait rapat dgn kebudayaan.
Kanak-kanak negara membangun bekerja pada umur 15 thn atau kurang berbanding negara Barat pada umur 18 thn atau lebih.

9
Ada tugas yg wujud mengikut keperluan kebudayaan
Di negara Barat terdapat ramai pemandu lori atau bas wanita
10
Ada tugas yg dipelajari sedikit demi sedikit dan memakan masa yg agak lama
Individu belajar peranan jantina dari peringkat awal kanakkanak dan awal dewasa hingga berkahwin.
11
Ada tugas yg perlu dipelajari sekali sahaja.
Kanak-kanak perlu belajar berjalan sekali sahaja.

2.5 Teori-Teori Perkembangan Manusia

2.5.1 Teori Psikoanalisis Sigmund Freud
Tiga alam kesedaran:
i) alam sedar--pemikiran, perasaan dan
ingatan.
ii) alam pra-sedar--pengalaman, ingatan
persepsi dan perasaan.
iii) alam tidak sedar--bahagian terbesar dan
pendorong asas kpd tingkah laku. Mengandungi
semua naluri serta keinginan manusia.

Tiga elemen perkembangan personaliti
manusia;
i) Id--mementingkan keseronokan, diwarisi, gejala bawah sedar, tenaga primitif, tidak rasional dan berkehendakkan kepuasan.
ii) Ego--mengutamakan pemikiran logik, berkembang secara berperingkat, elemen tahap sedar, penuh dgn persepsi, inginkan kemajuan dan boleh menyesuaikan diri.
iii) Superego—menyerupai hati nurani, kawal ego dan id, bermoral, berkembang kerana pengaruh persekitaran, mengawal tingkah laku mengikut peraturan masyarakat,ada ganjaran dan hukuman.

Peringkat Perkembangan Mengikut Sigmund Freud


Umur
Peringkat
0-18 bulan
Oral
2-4 tahun
Anal
4-6 tahun
Falik
6-12 tahun
Latensi
12 tahun ke atas
Genital

2.5.2 Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget

Dua proses utk membina kefahaman:
i)Organisasi
ii)Adaptasi
Dua cara proses adaptasi:
i)Proses asimilasi-menambah maklumat baru
ii)Proses akomodasi-mengubahsuai skemata sedia ada utk memahami maklumat baru.
Bila berlaku ketidakseimbangan kena buat organisasi atau adaptasi semula pada skemata utk mendapat keseimbangan.

Peringkat Perkembangan Kognitif Mengikut Jean Piaget
0-2 tahun
Deria motor
Mengguna deria motor dan deria yg lain meninjau dan memahami persekitaran
2-7 tahun
Praoperasi
Berfikir secara simbolik utk menyelesaikan masalah tetapi pemikiran masih tidak logik dan mudah diperdaya oleh persepsi yg berlainan.
7-11 tahun
Operasi konkrit
Berfikir secara logik dan konkrit. Boleh selesai masalah secara cuba-jaya
12 tahun ke atas
Operasi formal
Berfikir secara abstrak konsep hipotetikal dan akibat jangka panjang sesuatu aksi.

2.5.3 Teori Perkembangan Psikososial Erikson

Teori yang dikemukakan oleh Erikson adalah berdasarkan lima prinsip,iaitu :
•Manusia mempunyai keperluan asas yang sama.
•Perkembangan individu bergantung kepada
tindak balas terhadap keperluan-keperluan asas.
•Perkembangan manusia mengikut tahap-
tahap yang tertentu.


•Setiap tahap mempunyai konflik dan
konflik ini mesti diatasi sebelum individu
dapat berfungsi dengan jayanya pada tahap berikutnya.
•Kegagalan mengatasi konflik pada sesuatu
tahap akan menjejaskan perkembangan
tahap berikutnya.

Tahap Perkembangan Manusia Berdasarkan Teori Erikson


Tahap
Peringkat Umur
Konflik
Pertama
0-18 bulan
Pembentukan perasaan percaya lawan tidak percaya
Kedua
18 bulan-3 tahun
Tahap autonomi lawan rasa malu atau sangsi
Ketiga
3 tahun-6 tahun
Tahap inisiatif lawan rasa bersalah
Keempat
6 tahun-12 tahun
Tahap industri lawan rasa rendah diri

Kelima
12 tahun-20 tahun
Tahap indentity lawan kekeliruan peranan
Keenam
20 tahun-40 tahun
Tahap intimasi lawan pengasingan diri
Ketujuh
40 tahun-60 tahun
Tahap generativiti lawan stagnasi
Kelapan
60 tahun ke atas
Tahap intergriti ego lawan putus asa

2.5.4 Teori Perkembangan Behaviorisme dan Sosial Kognitif


•Teori Behaviorisme menekankan tingkah laku yg dapat dilihat dan diukur.
•Perubahan berlaku kerana pengalaman
•Benda yg wujud boleh dilihat dan diperhatikan
•Pemikiran tidak dapat dilihat tetapi pemerhatian boleh dibuat terhadap perlakuan yg dizahirkan.
•Tiga versi utama pendekatan behaviorisme ialah Teori Pelaziman Klasik Pavlov, Teori Operan Skinner dan Teori Sosial Kognitif Bandura

(a) Teori Pelaziman Klasik Pavlov


•Dipelopori oleh Ivan P. Pavlov.
•Kajian terhadap sistem pencernaan anjing
menghasilkan konsep ransangan dan gerak balas.
•Ransangan ialah sebarang bentuk tenaga yg menimbulkan gerak balas.
•Gerak balas ialah sebarang tingkah laku yg timbul akibat ransangan.
•Pembelajaran yg berlaku akibat kaitan antara ransangan dengan gerak balas dinamakan pelaziman.
•Pembelajaran yg berlaku akibat dua ransangan dikenali sebagai pelaziman klasik.
•John B. Watson(1878-1958) membuktikan bahawa emosi manusia juga boleh dilazimkan
(b) Teori Pelaziman Operan Skinner

•B.F. Skinner(1904-1990) menyatakan perlakuan harus diperhati dlm jangka masa yg panjang.
•Membentuk perlakuan yg kompleks drp perlakuan yg mudah.
•Menjalankan kajian menggunakan tikus dan burung merpati.
•Menghasilkan Skinner Box.
•Skinner(1953) berpendapat gerak balas boleh dikuatkan(diulang) atau dihapuskan(tidak diulang) jika diberikan peneguhan sebaik sahaja gerak balas itu ditunjukkan.
•Faktor ganjaran(peneguhan positif) dan dendaan(peneguhan negatif) boleh membentuk perkembangan individu
(c) Teori Pembelajaran Sosial: Bandura(1977)

•Merupakan teori kognitif sosial(Bandura, 1986) yg menyatakan bahawa kelakuan manusia saling bertindak antara kognitif, kelakuan dan ajen penentu persekitaran.
•Teori pembelajaran ini menekankan peranan kognitif dan persekitaran dlm perkembangan.
•Kebanyakan kelakuan manusia dipelajari melalui pemerhatian terhadap permodelan
Empat langkah proses peni
(i)Tumpuan kpd tingkah laku model (attention).
(ii)Penyimpanan iaitu mengenkod peristiwa itu dlm sistem ingatan (retention).
(iii)Mengingat atau menghasilkan apa yg disimpan dlm bentuk tingkah laku (reproduction).
(iv)Motivasi (motivation) yg secukupnya utk menghasilkan tingkah laku, cth pemberian peneguhan.

2.5.5 Teori Ethologi Lorenz

•Mengkaji tingkah laku manusia dan binatang dlm keadaan semula jadi.
•Evolusi dan faktur biologi berperanan penting dlm perkembangan manusia dan pengalaman awal individu adalah penting.
•Lorenz(1965) memerhati tingkah laku sekumpulan anak angsa.
•Kesimpulannya kita tidak akan memahami perkembangan kanak-kanak sekiranya kita tidak memerhati tingkah laku dlm persekitaran semula jadi mereka.

•John Bowlby(1969,1989) mengaplikasikan teori ethologi dlm teori perapatan (Theory of Attachment) menyatakan semua haiwan termasuk manusia dilahirkan dgn program biologi yg boleh menghasilkan isyarat yg membawa kpd perkembangan tingkah laku sosial spt perapatan.
•Perapatan bermaksud kasih sayang yg kuat yg mengikat seseorang kpd seorang yg lain.
•Hubungan perapatan yg kuat semasa kecil akan memberi kesan sepanjang kehidupan individu.

2.5.6 Teori Perkembangan Ekologikal

•Menekankan pengaruh persekitaran ke atas perkembangan organisma.
•Dikemukakan oleh Bronfenbrenner(1979) yg melihat persekitaran ekologikal manusia berdasakan hubungannya dgn konteks di mana individu itu berinteraksi.
•Lima sistem persekitaran ekologikal ialah:
(a) Sistem Mikro (d) Sistem Makro
(b) Sistem Meso (e) Sistem Krono
(c) Sistem Ekso


(a)Sistem Mikro ialah persekitaran yg paling hampir dgn individu, cth rumah dan bilik darjah.
(b)Sistem Meso merujuk kpd hubungan individu dgn individu lain dlm persekitaran di mana individu itu berkembang, cth rumah, sekolah dan jiran.
(c)Sistem Ekso merujuk kpd keadaan yg tidak melibatkan individu secara langsung, tetapi mempengaruhi sistem individu dan keluarga, cth tempat kerja ibu bapa.
(d)Sistem Makro ialah persekitaran yg abstraks, merangkumi sistem kepercayaan dan ideologi.
(e)Sistem Krono merujuk kpd peristiwa dan transisi yg berlaku dlm persekitaran individu sepanjang hayatnya.

2.5.7 Teori Perkembangan Arnold Gesell


•Arnold Lucius Gesell(1880-1961) mementingkan baka sebagai penggerak utama terhadap perkembangan di mana kematangan fizikal adalah faktor utama menentukan proses pembelajaran.
•Peringkat perkembangan berbeza kerana kadar pertumbuhan yg berlainan.
•Lima tahun pertama merupakan tapak perkembangan tingkah laku dan aspek lain yg membawa kpd perkembangan seterusnya.
2.5.8 Teori Tugas Perkembangan Robert Havighurst
•Tugas perkembangan bermaksud jangkaan ibu bapa dan masyarakat tentang tingkah laku yg sepatutnya dikuasai oleh seseorang individu pada peringkat umur tertentu(Atan Long,1980).
•Tugas perkembangan ialah satu set kemahiran atau kebolehan yg perlu dikuasai oleh individu utk menambah penguasaan terhadap persekitaran(Newman dan Newman,1999)


•Robert Havighurst menekankan bahawa perkembangan kanak-kanak amat dipengaruhi alam sekitarnya.
•Dlm kehidupan kanak-kanak sehingga dewasa dan seterusnya tua, individu harus memenuhi atau mencapai tugas-tugas perkembangan yg telah ditetapkan oleh masyarakat dan budaya di mana individu tersebut tinggal.2.6 Perkembangan Kanak-kanak hingga remaja


2.6.1 Awal Kanak-kanak (0-6 tahun).
(a)Perkembangan Fizikal dan Kognitif.
•Pertumbuhan ketinggian 12 inci setahun
•Pertambahan berat badan 5 paun setahun.
•Panjang badan masa lahir 4 kali ganda panjang muka.
•Permulaan tahap ini kanak-kanak mempunyai semua gigi susu.

Havighurst berpendapat:

•9-15 bulan : Berjalan, berlari dan melompat.
Bersedia menghadam dan
menyerap pelbagai jenis
makanan.
•20-24 bulan: Menggabung perkataan utk
menjadi suku kata.
•2-4 tahun: Mengawal pembuangan kotoran.
•5-6 tahun: Bersedia utk membaca.
•6 tahun: Membentuk konsep baik dan buruk

Berdasarkan Teori Perkembangan Kognitif Piaget:

(i) Peringkat deria motor (0-2 tahun)
•Guna deria motor utk berinteraksi.
•Tidak mempunyai konsep kewujudan objek.
(ii) Peringkat praoperasi (2-7 tahun)
•Guna simbol utk mewakili aspek persekitarannya.
•Pertuturan bersifat egosentrik.
•Belum dapat konsep kebalikan, pengekalan, dan transformasi.
•Pemikiran realisme, animisme dan artifisialisme

(b) Perkembangan Sosial dan Emosi
Berdasarkan Teori Perkembangan
Psikososial Erikson:
(i)Percaya lawan tidak percaya (0-1 tahun)
•Kepercayaan pada persekitaran dan orang lain wujud bila bayi mendapat penjagaan yg baik dari penjaga terutama ibu.
•Memudahkan individu menghadapi masalah dan mencari jalan penyelesaian.

(ii) Autonomi lawan rasa malu atau sangsi
(2-3 tahun)
•Mahu melakukan sesuatu dgn sendiri.
•Keinginan melakukan sesuatu secara bebas.
•Permulaan pembentukan perasaan keyakinan diri.
•Ibu bapa perlu bagi galakan dan dorongan da
(iii) Inisiatif lawan rasa bersalah (4-5 tahun).
•Mula berinteraksi dan terdedah kpd persekitaran yg mencabar.
•Berinisiatif meneroka serta melakukan sesuatu yg baru bagi memenuhi naluri ingin tahu.
•Cuba melakukan sesuatu yg tidak setimpal dgn usianya kerana perkembangan kognitif dan fizikal telah bertambah.
.Kritikan dan dendaan menyebabkan wujud perasaan bersalah dan tidak berinisiatif.

2.6.2 Pertengahan Kanak-kanak (6-12 tahun)


(a)Perkembangan Fizikal dan Kognitif
Menurut R. Havighurst:
•Mempelajari kemahiran fizikal utk permainan biasa.
•Membentuk sikap menjaga kebersihan badan dan konsep kendiri.
•Belajar menyesuaikan diri dgn rakan sebaya.
•Pengalaman pembelajaran 3 M: membaca, menulis dan mengira.
•Memperoleh simpanan konsep yg mencukupi utk berfikir dan membuat keputusan dlm kehidupan.
Berdasarkan Teori Piaget:
•Kanak-kanak lebih berupaya mengawal otot-otot kecil dgn baik.
•Pertumbuhan mata lebih baik.
•Pemikiran tidak lagi egosentrik.
•Pemusatan perhatian mula berkurangan.
•Mula faham konsep transformasi, kebalikan dan pengekalan.
•Berfikiran logik.
•Berupaya menggambarkan situasi yg mudah.
•Boleh menyiapkan tugasan.
•Menunjukkan ketabahan hati dan lebih teliti
•Gemar memerhati perkara dan situasi yg baru.
•Berupaya duduk dan mendengar.
•Bersikap ingin menilai.
•Mula mengambil tahu peristiwa dan tokoh sejarah.

(b) Perkembangan Sosial dan Emosi


Berdasarkan Teori Perkembangan Psikososial
Erikson:
(iv) Industri (ketekunan) lawan rasa rendah
diri.
•Kanak-kanak berada di sekolah rendah.
•Guru dan rakan sebaya mempengaruhi perkembangan.
•Pemikiran mencapai operasi konkrit.
•Melakukan tugasan dgn penuh minat dan tekun.
•Guru dan ibu bapa perlu bimbing kanak-kanak utk pupuk sikap rajin.
•Jika dimarahi dan dikritik atau kerja tidak dihargai, kanak-kanak berasa rendah diri dan kurang berkeyakinan pada kebolehan diri sendiri
2.6.3 Tahap Remaja (13-21 tahun)


(a)Perkembangan Fizikal dan Kognitif
Havighurst berpendapat:
•Remaja mencapai perhubungan baru dgn rakan sebaya dari kedua jantina.
•Pencapaian akil baligh membawa kpd perubahan bentuk badan.
•Menerima peranan sosial mengikut jantina.
•Mencapai kebebasan emosi dan ekonomi drp ibu bapa atau orang dewasa.
•Bersedia utk pekerjaan dan menunjukkan minat utk memikul tanggung jawab.
•Mencapai satu set nilai dan sistem etika.
•Bersedia utk berkeluarga
Mengikut Teori Perkembangan Kognitif
Jean Piaget:
•Dari segi mental, remaja boleh menyelesaikan masalah konkrit dan abstrak.
•Mengkaji perasaan dan pemikiran sendiri.
•Mengaplikasi prinsip utk menyelesaikan masalah.
•Membentuk hipotesis ketika menyelesaikan masalah.
•Skemata akan bertambah.
•Dapat melihat kaitan antara situasi yg relevan ketika menyelesaikan masalah.
•Tidak bersikap autoritarian tentang pendapatnya.
•Menerima satu set kepercayaan dan nilai.
•Dapat membezakan antara baik dan buruk.
(b) Perkembangan Sosial dan Emosi


Berdasarkan Teori Perkembangan
Psikososial Erikson:
(v) Identiti lawan kekeliruan peranan (role
confusion).
•Berusaha mewujudkan identiti dan persepsi sendiri terhadap dunia mereka.
•Sekiranya gagal, mula meragui peranan dan fungsi mereka dlm masyarakat.
•Dapat menyesuaikan diri dgn orang lain dan rasa diterima.

Berdasarkan Teori Perkembangan
Psikososial Erikson:
(v) Identiti lawan kekeliruan peranan (role
confusion).
•Berusaha mewujudkan identiti dan persepsi sendiri terhadap dunia mereka.
•Sekiranya gagal, mula meragui peranan dan fungsi mereka dlm masyarakat.
•Dapat menyesuaikan diri dgn orang lain dan rasa diterima.
•dsb.
2.7 Implikasi Teori Perkembangan Kepada Guru


•Membolehkan guru memahami mengapa pelajar bertingkah laku sedemikian,
•Membantu pelajar memahami diri mereka sendiri,
•Membantu pendidik merancang objektif dan matlamat pembelajaran yg sesuai Merumus langkah supaya pelajarnya mencapai matlamat dan objektif pembelajaran yg ditetapkan

•Meramal tingkah laku, kegemaran dan apa yg tidak disenangi pelajar pada peringkat umur tertentu.
•Merancang peneguhan yg sesuai dlm usaha mengaawal tingkahlaku dan motivasi pelajar.
•Merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran yg sesuai dgn tahap pertumbuhan dan perkembangan pelajar.
•Membuat intervensi utk mengatasi masalah pembelajaran pelajar.
•Berbincang dgn ibu bapa tentang langkah yg perlu dilakukan utk sama-sama mengatasi masalah pelajar.
•Merancang pengajaran dan pembelajaran yg sesuai dgn tahap perkembangan pelajar.
•Prihatin dan sabar dlm membimbing pelajar.

•Remaja mencapai akil baligh-- pecah suara, pengeluaran sperma, kedatangan haid.
•Perubahan tubuh badan.
•Bimbang jika pertumbuhan fizikal kurang sempurna.•Berupaya membuat transformasi dan berfikiran logik.•Bentuk konsep ruang, kelajuan, sebab dan waktu.
•Dapat menguasai operasi siri dan boleh menaakul.

•Membentuk taraf moral yg tinggi.
•Mencapai kebebasan diri.
•Membentuk sikap positif terhadap kumpulan sosial dan institusi.

•Belajar bertingkah laku mengikut jantina.

(iii) Inisiatif lawan rasa bersalah (4-5 tahun).
•Mula berinteraksi dan terdedah kpd persekitaran yg mencabar.
•Berinisiatif meneroka serta melakukan sesuatu yg baru bagi memenuhi naluri ingin tahu.
•Cuba melakukan sesuatu yg tidak setimpal dgn usianya kerana perkembangan kognitif dan fizikal telah bertambah.Kritikan dan dendaan menyebabkan wujud perasaan bersalah dan tidak berinisiatif.n bantu menyelesai sesuatu tugas.
•Kawalan ketat dan dendaan menyebabkan timbul perasaan ragu-ragu dan tidak gemar mencuba sesuatu yg baru dan mencabar.

Ahad, 5 April 2009

OUM 14M/PSIKOLOGI - BIG FIVE

Big Five
1. Extraversion - suka bercakap, bertenaga, tegas
2. Agreeableness - simpati, baik hati, kasih saying
3. Conscientiousness - mengarah/suka menyuruh, bersungguh-
sungguh,merancang
4. Neuroticism - tegang/tekanan perasaan, ikut
perasaan,cemas/bimbang/khuatir
5. Openness - pemikiran yang luas,daya imiginasi yang tinggi,mudah
memahami persekitaran